Tumblelog by Soup.io
 • kirciowa
 • marlowe
 • challder
 • bazant
 • zgaga
 • dobby
 • littledarling
 • mesoup
 • lmn
 • hydrosphere
 • mrsbluevelvet
 • zarazwracam
 • corazon
 • akunin
 • morgenstern
 • saski
 • chiverly
 • Trinitys
 • paranoiac
 • czarnylistopad
 • bylejaka
 • lionel3
 • wybuchmuzgu
 • peper
 • Americanlover
 • kaj-zerka
 • Kashmir86
 • gabunia
 • melodyphantom
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

6151 1643 400
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaavooid avooid
1830 1239 400

Reposted from777727772 777727772
5558 49ea 400
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
1288 ce6a 400
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianvm nvm
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viaworthit worthit
3151 6377 400
Reposted frompeper peper viaworthit worthit
7313 d3a9 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
1564 9d37 400
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
6694 323a 400
Reposted fromnebthat nebthat viapiehus piehus
8899 988b 400
Reposted frommangoe mangoe viashowmetherainbow showmetherainbow
8800 95d4 400
Reposted fromregcord regcord viashowmetherainbow showmetherainbow
5555 d1e6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl