Tumblelog by Soup.io
 • kirciowa
 • marlowe
 • challder
 • bazant
 • zgaga
 • dobby
 • littledarling
 • mesoup
 • lmn
 • hydrosphere
 • mrsbluevelvet
 • zarazwracam
 • corazon
 • akunin
 • morgenstern
 • saski
 • chiverly
 • Trinitys
 • paranoiac
 • czarnylistopad
 • bylejaka
 • lionel3
 • wybuchmuzgu
 • peper
 • Americanlover
 • kaj-zerka
 • Kashmir86
 • gabunia
 • melodyphantom
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

Kawa z mlekiem jest dobra, kawa czarna jest dobra. To jest inny smak, inne spektrum smakowe. Zupełnie inne doznanie. Lubię pić taka, na jaką mam akurat ochotę.
— dobby
Reposted bytiredeveryday tiredeveryday
3619 5ee1 400

unravelingthepain:

I’m breaking , but nobody hears my silent screams .

Reposted fromrawriot rawriot viainsanedreamer insanedreamer
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakteryja bakteryja
2946 8d45 400
Przeżyjmy to jeszcze raz!
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapl pl
1735 90cc 400
Reposted fromnyaako nyaako viageogeo geogeo
5489 051a 400
Reposted fromsexinthe sexinthe
9996 06fe 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaHypothermia Hypothermia
0015 d2ba 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia
0044 4fe7 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaRedHeadCath RedHeadCath
0005 0770 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaRedHeadCath RedHeadCath
9988 2080 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaRedHeadCath RedHeadCath
9938 182c 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath
3346 0e1b 400
Reposted fromZircon Zircon viaRedHeadCath RedHeadCath
Reposted fromtojika4 tojika4 viaRedHeadCath RedHeadCath
3965 2cb6 400
Reposted fromrenirene renirene viaRedHeadCath RedHeadCath
0119 e6e3 400

Michelle H

Reposted fromFlau Flau viaRedHeadCath RedHeadCath
3275 dd3f 400
Reposted fromZircon Zircon viaSaper300 Saper300
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl