Tumblelog by Soup.io
 • kirciowa
 • marlowe
 • challder
 • bazant
 • zgaga
 • dobby
 • littledarling
 • mesoup
 • lmn
 • hydrosphere
 • mrsbluevelvet
 • zarazwracam
 • corazon
 • akunin
 • morgenstern
 • saski
 • chiverly
 • Trinitys
 • paranoiac
 • czarnylistopad
 • bylejaka
 • lionel3
 • wybuchmuzgu
 • peper
 • Americanlover
 • kaj-zerka
 • Kashmir86
 • curlydreamer
 • melodyphantom
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

1201 9c87 400
Reposted fromkelu kelu vianiggertits niggertits
From Oui Magazine
Reposted fromjkn jkn viaerotyzm erotyzm
6994 8f02
Reposted fromaniamy aniamy vianiggertits niggertits
6165 c092 400
Reposted fromfub fub viancms ncms
1297 c15d 400
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viasiegmunda siegmunda
1538 9dff 400
Reposted fromkelu kelu vianajlepsza najlepsza
2293 3ae0 400
1957 3b63 400
Reposted fromciarka ciarka viacoolstorybro23 coolstorybro23
3888 972f 400
Reposted fromseelies seelies viaprecious precious
9110 66de 400

the-prussian-officer:

Anais Enry by Marta Bevacqua

Reposted fromnudes nudes viaprecious precious
Midnight in Copenhagen
Reposted bykalina21toniewszystkojoannnalikearollingstonekarmelemwindingroadsirylan
Nie pozwól abym cię zwiódł. Niech nie zwiedzie cię moja twarz. Noszę bowiem tysiąc masek - masek, których boję się zdjąć, a żadna z nich nie jest mną. 
Udawanie jest sztuką, która stała się moją drugą naturą. Ale ty nie daj się oszukać. Zaklinam cię na Boga, nie pozwól się oszukać.  
Sprawiam wrażenie, że jestem pewny siebie,  Że jestem radosny i nie mam problemów,  Ani na zewnątrz, ani w środku mnie,  Że pewność siebie jest moim imieniem, a opanowanie moją zabawą,  Że wody są spokojne, a ja panuję nad wszystkim I że nikogo nie potrzebuję.  
Ale nie wierz mi, proszę.  Z wierzchu moja dusza wydaje się gładka, ale ta powierzchnia jest moją maską,   która wciąż się zmienia i bezustannie skrywa wnętrze.  
W środku jednak nie ma ukojenia.  W środku ukrywa się mój umysł - zagubiony, zalękły, samotny. Ale ja to ukrywam. Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział. Przeraża mnie myśl, że moja bezsiła i strach zostaną odkryte.   To dlatego szaleńczo tworzę swoje maski by się za nimi skryć; Nonszalancka, wymyślna fasada,  Która pomaga mi udawać - chroni mnie przed spojrzeniem, które Wie.  Ale takie spojrzenie jest moim wybawieniem. Moim jedynym wybawieniem. I gdzieś, głęboko, ja to wiem. Jest tak, jeśli podąża za tym akceptacja, jeśli podąża za tym miłość.  
To jest jedyna rzecz, która upewni mnie w tym,  w czym ja upewniam siebie - Że jestem czegoś wart.(...)
— Charles C. Finn - Don't be fool by me.
6526 c971 400
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viackisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl